OPG

Po czym najłatwiej poznać, że Klient jest zadowolony ze współpracy? Po zaufaniu, jakim obdarza Twój zespół oraz zakresie obowiązków, jaki jest gotów Tobie przekazać. Jedną z największych nobilitacji dla nas był udział w opracowaniu nowej, całościowej strategii brandingu marki OPG Property Professionals – firmy świadczącej kompleksowe usługi na rynku nieruchomości. Zakres pracy był na tyle obszerny, że jej efektem była redefinicja praktycznie całego sposobu komunikacji Klienta.

Czas

CzasListopad 2016 – Lipiec 2017
Wyzwanie

WyzwanieStworzenie strategii nowego produktu/usługi „Asset Management”, wzrost liczby zapytań ofertowych, zwiększenie sprzedaży przy jednoczesnej możliwości selekcji projektów, podniesienie rozpoznawalności marki OPG Property Professionals jako eksperta na rynku nieruchomości.
Zadania agencji

Zadania agencjiRegularne doradztwo biznesowe oraz współpraca nad opracowaniem nowej strategii sprzedażowo-marketingowej w ramach powołanego do tego celu zespołu roboczego. W skład zespołu weszli pracownicy klienta oraz przedstawiciele firm obsługujących OPG na zewnątrz: agencji PR (Tower), agencji marketingu internetowego oraz agencji brandingowej.

Narzędzia

Portfolio usług zredefiniowaliśmy w oparciu o wnikliwą analizę rynku nieruchomości, na którym operuje OPG. Na podstawie danych dostarczonych przez klienta wspólnie dokonaliśmy analizy pojemności rynku oraz opłacalności poszczególnych usług. W tym celu zastosowaliśmy metodologie SWOT, PEST oraz business model canvas. Dzięki równoległej pracy nad sposobem komunikacji/sprzedaży poszczególnych usług, byliśmy w stanie je skuteczniej zdefiniować, opisać i zaadresować.

Kolejnym krokiem było ujednolicenie strategii marketingu i sprzedaży bezpośredniej. Opracowaliśmy nowe value proposition firmy oraz elevator pitch i modele komunikacji z poszczególnymi typami klientów: najemcami, właścicielami nieruchomości i inwestorami. Konsultowaliśmy kształt i dostarczyliśmy treść do całkowicie nowej strony www oraz katalogu OPG. Dokonaliśmy wnikliwej analizy i selekcji wydarzeń branżowych rokujących największe nadzieje na pozyskanie nowych leadów biznesowych.

Konwersja

Owocem wspólnych działań było odświeżenie wizerunku marki OPG Property Professionals wśród kluczowych uczestników rynku: inwestorów, właścicieli i agentów nieruchomości, najemców, mediów branżowych. Jako wymierne rezultaty można wymienić zwiększenie liczby impresji mediowych oraz zaproszeń na wydarzenia branżowe w charakterze partnera merytorycznego, a także zwiększenie liczby leadów biznesowych i kontaktów sprzedażowych.