Tadmar

„Czy można stworzyć efektywne narzędzie dotarcia do instalatorów, partnerów handlowych i pracowników firmy, które z jednej strony będzie stanowiło specjalistyczne kompendium wiedzy wykonawczej, a z drugiej połączy profesjonalistów z wielu branż, stając się swoistą platformą wymiany profesjonalnej wiedzy?” Takie pytanie postawiła przed nami firma Tadmar w styczniu 2016 roku.

Czas

CzasStyczeń – grudzień 2016
Wyzwanie

WyzwanieStworzenie skutecznego narzędzia komunikacji marketingowej, skierowanego zarówno do profesjonalnych instalatorów, jak i partnerów handlowych oraz pracowników firmy Tadmar.
Zadania agencji

Zadania agencjiOpracowanie makiety biuletynu, założeń i wytycznych dotyczących zawartości oraz sposobu prezentacji zagadnień w poszczególnych działach, layoutu biuletynu i sposobów jego dystrybucji.

Narzędzia

Naszym najważniejszym, a zarazem najbardziej wymagającym zadaniem było szczegółowe opracowanie contentu biuletynu oraz selekcja najciekawszych obszarów tematycznych, dedykowanych wyspecjalizowanemu gronu odbiorców. Z drugiej strony, zespół zajmujący się powstawaniem wydawnictwa koordynował pracę i przepływ informacji między poszczególnymi partnerami wydania, reklamodawcami, ekspertami oraz przedstawicielami firm zaangażowanych w powstawanie Biuletynu.

W efekcie, powstał specjalistyczny kwartalnik, zawierający aktualności z życia firmy, prezentacje najnowszych i najciekawszych rozwiązań technologicznych, teksty poradnikowe przeznaczone dla specjalistów, poruszające bieżące zagadnienia branżowe i przedstawiające ważniejsze inwestycje realizowane przy udziale firmy i jej klientów.

Konwersja

Podczas naszej współpracy z firmą Tadmar, stworzyliśmy specjalistyczny magazyn, wydawany w cyklu kwartalnym, adresowany do szerokiego grona instalatorów, producentów, dystrybutorów, inwestorów oraz pracowników i partnerów firmy Tadmar. Szeroki zakres tematyczny, wzbogacony opiniami ekspertów i wykonawców, ujęty w przejrzystej i różnorodnej formie sprawiał, że biuletyn Tadmar stał się kompendium wiedzy profesjonalnego instalatora, równocześnie budując świadomość marki i jej ekspercki wizerunek.